Tankreiniging

 

Alle tankreinigingen

Eén van de specialiteiten van Ruimdienst Quicke is tankreiniging. Voornamelijk stellen wij ondergrondse en bovengrondse stookolietanks buiten dienst op een correcte en veilige manier. Bovendien worden alle afvalstoffen verwerkt conform de wetgeving. Ook dringende oproepen zoals lekkende tanks, gemorste stookolie… behoren tot ons takenpakket!

Methode

Wij voeren deze werken uit met een hoge druk/vacuüm – COMBI-vrachtwagen, die uitgerust is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). De installatie wordt bediend door twee arbeiders/operatoren, waarbij één arbeider afdaalt in de tank voor een grondige reiniging, en het verwijderen van alle stookolie- en slibresten. Dit biedt u de garantie dat de reiniging correct gebeurt, volgens de eisen van de wet en met de nodige certificaten. Na de reiniging kan de tank worden opgeschuimd of verwijderd.

Eerst en vooral wordt de tank ontlucht zodat alle gevaarlijke gassen verwijderd worden. Vervolgens wordt het mangat vrijgemaakt en alle toevoerleidingen verwijderd indien dit niet door de klant zelf gebeurd is. Het resterende slib en stookolie/water wordt eerst uit de tank verwijderd. Hierna daalt één van de twee arbeiders met perslucht af in de tank om deze onder hogedruk grondig te reinigen.

Na de reiniging is er keuze tussen twee methodes om de tank definitief buiten gebruik te stellen. De tank kan, als het technisch mogelijk is, uit de grond worden gehaald. Wanneer het onmogelijk is om de tank uit de grond te verwijderen, wordt er gekozen om de tank op te schuimen. Hiervoor wordt polyurethaanschuim gebruikt.

Attesten

Na de reiniging en de opvulling/verwijdering worden alle nodige attesten afgeleverd aan de klant zodat deze een wettelijk bewijs heeft van de buitengebruikstelling. Deze attesten zijn belangrijk bij de verkoop van uw huis of controle om aan te tonen dat u volgens de wetgeving in orde bent.

Service

Ruimdienst Quicke komt langs op afspraak. Maar ook voor dringende oproepen kunt u een beroep doen op onze service. Vraag ons gerust een (vrijblijvende) offerte.