Wagenpark 7

Vergaarputten

Reiniging

Vergaarputten of vuilputten moeten regelmatig onderhouden worden zodat u geen last heeft van geurhinder, de putten blijven werken en niet verstopt raken. Bij het reinigen wordt eerst al het aanwezige vuil en slib weggezogen met de vacuüm installatie. Daarna wordt de vergaarput proper gespoten met een hoge druk installatie. Vervolgens worden alle toevoer- en afvoer leidingen gereinigd om eventuele verstoppingen te voorkomen/op te lossen. Ten slotte wordt met de hoge druk installatie getest of de vergaarput perfect werkt.

Ook kunnen wij reukafsluiters, klokputjes, sterfputjes en rioolkolkjes reinigen!

Onderhoud

Vergaarputten moeten op regelmatige basis geleegd en gereingigd worden om problemen, zoals geurhinder of wateroverlast door verstopping , te voorkomen. Bij ons kan u een periodiek onderhoud aanvragen. Hierbij wordt door ons bij gehouden wanneer uw vergaarputten (en andere putten) geleegd en gereingigd moeten worden. Op voorhand wordt er gebeld om een precieze afspraak te maken. Zo hoeft u zelf niets bij te houden!

Klik hier om een afspraak te maken of vragen te stellen!