Riooldeksel

Regenwaterputten

Regenwaterput

Het is heel interessant om regenwater te gebruiken in plaats van leidingwater. Zowel voor uw portefeuille als voor het milieu. Wanneer u regenwater gebruikt in het huishouden of in de tuin is het natuurlijk van zelfsprekend dat dit water zo proper en zuiver mogelijk moet zijn.  Wanneer het water bruin kleurt en/of een onaangename geur heeft, raden wij u aan uw put zo snel mogelijk te laten reinigen zodat het regenwater weer bruikbaar is. Zolang er vuil, slib, aarde of andere voorwerpen zich in de put bevinden, blijft het water onzuiver.

Reiniging

Het reinigen van uw regenwaterputten gebeurt in verschillende stappen. Eerst wordt het resterende regenwater uit de put gepompt. Vervolgens daalt een medewerker af in de put om het achtergebleven slib op te zuigen en de volledige put te reinigen. Hierbij worden de pomp en vlotter ook gereinigd zodat alles naar behoren werkt. Ook de toevoeren van regenwater en afvoer van de put worden gereinigd, zodat de kans dat het regenwater snel terug onbruikbaar wordt gering is.

Onderhoud

Het is aangeraden op vaste basis uw regenwaterput te controleren op waterkwaliteit. Indien u vaststelt dat het water troebel en onbruikbaar is, kan u een afspraak maken. De planning wordt altijd gemaakt in overleg met de klant, zodat u precies weet wanneer we langskomen en aanwezig kan zijn bij de werken. Indien u een afspraak maakt, zorgt u er best voor dat er zo weinig mogelijk water in de put aanwezig is. Dit om de kosten van het ledigen te drukken en de werken sneller te laten verlopen.