Pompputten

Voor het ledigen en reinigen van pompputten bent u bij Ruimdienst Quicke aan het juiste adres !

Wij ledigen de pompput volledig en vervolgens wordt deze, op vraag van de klant, gereinigd. Hierbij worden de  wanden van de put en de pomp zelf schoongespoten met een hogedrukinstallatie. Tijdens het reinigen wordt de pompinstallatie proper gemaakt en de vlotters van de pomp correct opgehangen. Zo zal de pompput terug naar behoren functioneren !  We zorgen ervoor dat de pompput zich in perfecte staat bevindt en de klant niet in problemen komt.

Wat is een pompput?

Een pompput is een put waar al het water in verzameld wordt, om dan verder getransporteerd te worden naar de riolering via een persleiding. Bij elk gebouw of terrein waar afvoerpunten of lozingstoestellen zich op een zodanig laag niveau bevinden dat het water niet naar de riolering stroomt, moet men een pompput voorzien. Zo kan het water toch afgevoerd worden naar de riolering.

Pompput

Het is belangrijk een pompput regelmatig te onderhouden om de installatie in een optimale staat te houden en zo de levensduur ervan te verlengen. Ook storingen of defecten kunnen op tijd vastgesteld worden zodat er zich geen overstromingen kunnen voordoen.