Camerainspectie

 

Wanneer U herhaalde verstoppingsproblemen heeft, is Quicke in staat een onderzoek uit te voeren met behulp van de nieuwste rioolcamera’s.

Bij een ontstopping van een riolering kan het gebeuren dat er geen definitieve oplossing wordt gevonden. Via een onderzoek met camera en detectiesysteem kan de precieze oorzaak van de verstopping, zoals bijvoorbeeld breuken, verzakkingen, wortelgroei, kalkaanslag of andere obstakels, gevonden en precies gelokaliseerd worden.  

Oplossingen

In geval van breuken of verzakkingen in de riolering wordt de precieze plaats en diepte bepaald met het dieptebepalingssysteem.

                                            NaviTrack Scout® Locator  

                                                  Locatie- en dieptebepalingssysteem

Daardoor moet men enkel waar het probleem zich bevindt de vloer openbreken en vervolgens daar het stuk riool vervangen. Hierdoor moet men niet de hele vloer openbreken om de verzakking/breuk vast te stellen en worden overbodige kosten vermeden.

In geval van kalkaanslag, cementresten, wortelgroei, slib... wordt de riolering grondig gereinigd met een hogedrukinstallatie met aangepaste en professionele spuitkoppen en andere accessoires.

Methode

Als er zich een verstopping of een probleem voordoet in uw rioleringen zal eerst geprobeerd worden dit te verhelpen door het reinigen onder hogedruk. Wanneer het probleem niet opgelost is, kan er met een camera installatie in de buizen gekeken worden. Er wordt een kabel met daarop een camera in de riolering geplaatst. Vervolgens wordt het gehele buizennetwerk in kaart gebracht en het probleem gelokaliseerd. Om de precieze positie van het probleem te kennen, wordt er gebruik gemaakt van een locatie- en dieptebepalingssysteem. Hierdoor wordt het gebied geminimaliseerd en kan er accurater opgetreden worden. De volledige analyse en lokalisatie van het probleem wordt samengevat in een verslag dat wordt afgeleverd aan de klant.

Verslag

Na het onderzoek kunnen wij u een uitgebreid, deskundig verslag met foto's/video bezorgen. Dit verslag wordt opgesteld door een industrieel ingenieur en bevat een perfecte illustratie van het probleem met het nodige advies en een objectieve beoordeling. Indien u een verslag wenst van het onderzoek, dient dit het liefst vooraf aangevraagd te worden, zodat de nodige foto's en video’s kunnen gemaakt worden die bij het verslag worden gevoegd als bijlage. Dit verslag kan als bewijs dienen bij verzekeringskwesties en/of schade, wateroverlast… om de uiteindelijke oorzaak te kunnen bewijzen.